Juno


Juno MacGuff: I'm pregnant.
Paulie Bleeker: What should we do?
Juno MacGuff: Well, I should just... I was thinking I'd just nip it in the bud before it gets worse. Because they were talking about in health class how pregnancy... It can often lead to an infant.
Paulie Bleeker: Typically, yeah...

Ultrasound Technician: Well, there it is. Would you like to know the sex of your baby?
Leah: Yes!
Juno MacGuff: No!
Leah: Pllleease!
Juno MacGuff: No, there will be no sex!
Ultrasound Technician: Plan to be suprised when you deliver?
Juno MacGuff: Well, no, but I want Mark and Vanessa to be suprised and if you tell me I'll just ruin it.
Ultrasound Technician: Are Mark and Vanessa your friends from school?
Juno MacGuff: No, they're the adoptive parents.
Ultrasound Technician: Oh, well thank goodness for that!
Bren: What's that supposed to mean?
Ultrasound Technician: Well I've been doing this for along time and I've seen a lot of teenagers come through here and it's obviously a very poisonous environment.
Juno MacGuff: How do you know I'm so poisonous?
Bren: They could be utterly incompetent. Theres no guarantee they'll do a better job raising this child than my dumbass step-daughter will... What is your job title?
Ultrasound Technician: I'm an ultrasound technician.
Bren: Oh yeah? Well I'm a nail technician and I think we both ought to just stick to what we know.
Ultrasound Technician: Excuse me?
Bren: Oh, you think you're hot shit 'cause you get to sit over there and play Pictionary, well guess what? My five year old daughter could do that and let me tell you, she's not the brightest bulb in the tanning bed. So until you have your own kid, why don't you just go back to nightschool in Manteno and get a real job.
Juno MacGuff: ...Whoa Bren! You's a dick! I love it!

Juno MacGuff: Ow, ow, fuckity-ow! Bren, when do I get that spinal tap thing?
Bren: It's called a spinal block. And you can't have it yet, honey. The doctor said you're not dilated enough.
Juno MacGuff: You mean I have to wait for it to get worse? Why can't they just give it to me now?
Bren: Well, honey, doctors are sadists who like to play God and watch lesser people scream... [Juno lets out painful scream, Brenda checks her watch]
Bren: Shit. Hey, can we get my kid the damn spinal tap already?

Mac MacGuff: Liberty Bell, if you put one more Baco on that potato, I'm gonna kick your little monkey butt.

DÉJA VU

ülök apám dacia-jában, megyünk hazafelé komáméktól a Ştefan cel Mare-n, ki van világítva a város, de amúgy minden zárva. (komáméknak nevezem, mert most már biztos, hogy én leszek a keresztanyja a kislányuknak) :) öcsém hátul magyaráz én meg dúdolok egy dalt, ami megy a rádióban. néha oldalt tekintek, mikor megállunk egy-egy stoppnál, a többi kocsiban ülő emberekre. s közben sajnálom magam. megint egy fiú miatt. persze hogy butuska vagyok. :P
helyesbítek: nem a fiú hibájából van, hanem mert úgy tűnik jobban hiányzik mint kéne. bizony. így van. (látod) és attól félek, hogy én nem nagyon hiányzom neki. (bár kéne, tudod?) és szomorú leszek. és meglátjuk később.
. . . o o o O O O o o o . . .
stau în dacia tatălui meu, mergem spre casă de la cumetri, pe Ştefan cel Mare, oraşul e iluminat, dar de altfel totul e închis. (îi numesc cumetri fiindcă acum e deja sigur că eu voi fi naşa fetiţei lor) :) frati-miu povesteşte ceva în spate iar eu fredonez o melodie care merge la radio. câteodată mă uit pe-o parte, când ne oprim la câte-un stop, la oamenii care stau în celelalte maşini. şi între timp mi-e milă de mine însămi. iarăşi din cauza unui băiat. desigur că sunt prostuţă. :P
rectific: nu e din vina băiatului, ci fiindcă se pare că mi-e dor de el mai mult decât ar trebui. dap. aşa e. (vezi) şi mi-e teamă că lui nu prea-i e dor de mine. (deşi mi-ar cam trebui, ştii?) şi devin tristă. şi vedem mai încolo.
. . . o o o O O O o o o . . .
I'm sitting in my dad's dacia, we're going home from my godparents, on Ştefan cel Mare boulevard, the city is lighted, but everything is closed. (They're actually the godparents of my brother and I'll be the godmother of their daughter) :) my brother is talking about something in the back and I'm humming a song that's on the radio. sometimes I look out on the side when we stop at a red light, I look at the people in the other cars. in the meantime I'm feeling sorry for myself. because of a boy, again. of course I'm silly :P
let me correct that: it's not the boy's fault, it's because I miss him more than I should. yep. that's it. (see) and I'm afraid he doesn't really miss me. (although I would kind of need that, you know?) and I become sad. we'll see later on.

overload

ugy ataludtam 17 orat, mint a pinty.
. . . o o o O O O o o o . . .
mi-e lene sa traduc cu acelasi efect stilistic sau ce e... conteaza c-am dormit 17 ore. gasiti voi o comparatie acolo.
. . . o o o O O O o o o . . .
I've just slept through 17 hours, like some... can't find the right effect to translate how they say this in Hungarian. whatever, you get it.

ingyen ölelés - îmbrăţişări gratis - free hugsAkarok én is részt venni ilyesmin... valakit érdekel?
Vreau şi eu să iau parte la aşa ceva... e cineva interesat?
I'd like to do this kind of stuff, too... anybody interested?

félelem - teama - fear

Oldalakat tudnék írni - Aş putea să scriu pagini - I could write whole pages

Láttam egy nagyon jó filmet. Eleinte idegenkedtem tőle, mert nagyon veszélyes dolgokat mutat be, elég durva.
3 részből áll. Az első a kereszténységet, a második 9/11-et, a harmadik pedig a múlt század történéseit tárgyalja / kérdőjelezi meg / dönti romba. A film amerikai szempontból mutatja be az egészet, de mind hatással van az egész világra és azt, ami elhangzik, bárhol el lehet képzelni.
Mindenek előtt nem szabad szó szerint venni, amit mond, egy film nem lehet döntő bizonyíték, nem kell könnyen elhinni, csak azért mert valószínű. (Vannak olyan dolgok, amiket nem is akarok tudni, például, nekem hiába magyarázzák hogy milyen mértékben valóság Jézus élete, semmi szükségem nincs rá, hogy feldúlják a hitemet.) Egyszerűen csak jó elgondolkozni azon, hogy a történelem egyáltalán nem tiszta, semmivel sem biztosabb, mint a jelen vagy a jövő.
Viszont a film általános üzenete nagyon-nagyon fontos. Mind tudjuk, hogy a Háborúból az egyszerű emberek nem nyernek semmit. Elmennek, hogy legyőzzenek egy gonoszt, mert félnek tőle. Ráadásul csak azért félnek, mert különbözik tőlük, mert nem ismerik, félnek hogy talán amaz támad előbb. Pedig nincs olyan, hogy "gonosz", mert az "ellenség" táborában is csak Emberek vannak. Lehet, hogy más színű a bőrük, más a vallásuk, a nyelvük és nagyon idegennek, ijesztőnek tűnnek, de ugyanolyan riadt emberek, akik féltik a családjaikat, a szokásaikat, az életüket. És az ő szempontjukból az előbbiek éppolyan mások és ijesztőek. És így az emberek harcolnak és meghalnak, anélkül hogy értenék pontosan miért. Hát azt nem is lehetne megmagyarázni, hogy csak azért, hogy páran meggazdagodjanak a háború folytán. Hosszú, hosszú sztori.
A következtetés pedig ez: Mindig van választási lehetőség - a Félelem és a Szeretet között. Dönthetsz, hogy a melletted levő embertől félni fogsz-e (azaz gyűlölöd), vagy megpróbálod elfogadni...
Egy másik következtetés, amit a filmből lehet levonni az, hogy gondold meg, mielőtt bármit is elhiszel, hogy vajon milyen céllal mondják azt neked?
Igazság szerint nagyon jó lenne, ha el lehetne juttatni ezt valahogy az emberekhez, és ha volna türelmük végignézni, anélkül hogy félreértsék, túlreagálják, stb. Ha csak egy kicsit elgondolkoznának rajta.
. . . o o o O O O o o o . . .
Am văzut un film foarte bun. Iniţial mi-a displăcut, deoarece prezintã lucruri foarte periculoase, destul de dure.
Are 3 părţi. Prima se ocupă cu / pune sub semnul întrebării / distruge idei despre creştinism, a doua despre 9/11, a treia despre întâmplările secolului trecut. Filmul prezintă tot din punctul de vedere American, dar totul are efect asupra întregii lumi şi lucrurile care se spun, se pot aplica oriunde.
Înainte de toate, nu e voie să credem pe cuvânt ce spune, un film nu poate să fie dovada finală, nu trebuie să credem orice cu uşurinţă, doar pentru că e probabil. (Sunt lucruri pe care nici nu vreau să le ştiu, de exemplu, mie degeaba îmi explică în ce măsură e reală viaţa lui Isus, eu n-am nicio nevoie să mi se distrugă credinţa.) Pur şi simplu e bine să reflectezi asupra faptului că istoria nu e deloc clară, nu e cu nimic mai sigură decât viitorul sau prezentul.
Însă mesajul general al filmului este foarte, foarte important. Ştim cu toţii că oamenii simpli nu câştigă nimic din Război. Se duc să înfrângă un rău, fiindcă le e teamă de el. Pe deasupra, le e teamă pur şi simplu din cauză că e diferit faţă de ei, fiindcă nu-l cunosc şi le e teamă că acel rău ar putea să atace mai întâi. De fapt nu există niciun "rău", fiindcă şi în tabăra "inamicului" sunt doar Oameni. Se poate că pielea lor are altă culoare, au o altă religie, o altă limbă şi par foarte străini şi înspăimântători, dar sunt nişte oameni la fel de speriaţi, care ţin la familiile lor, la obiceiurile şi la viaţa lor. Şi din punctul lor de vedere primii sunt la fel de diferiţi şi de înspăimântători. Şi astfel oamenii se luptă şi mor, fără să înţeleagă exact de ce. Păi nici nu s-ar putea explica faptul că asta se întâmplă doar pentru ca unii să se îmbogăţească în timpul războiului. O poveste foarte, foarte lungă.
Iar concluzia este următoarea: Se poate alege mereu - între Teamă şi Iubire. Poţi să decizi dacă-ţi va fi teamă de cel de lângă tine (adică-l vei urî), sau vei încerca să-l accepţi...
O altă concluzie care poate fi trasă după film este să te gândeşti bine, înainte să crezi ceva, oare cu ce scop ţi se spune acel lucru?
Ca să fiu sinceră, ar fi foarte bine dacă acest film ar putea să ajungă cumva la oameni, şi dacã ei ar avea răbdare să se uite până la sfârşit, fără să interpreteze greşit, fără să reacţioneze exagerat, etc. Doar dacă ar reflecta puţin.
. . . o o o O O O o o o . . .
I've seen a very good film. At first I wasn't too fond of it because it presents some very dangerous ideas, it's a bit tough.
It has 3 parts. They deal with / question / destroy the following ideas: Christianity, 9/11 and the happenings of the last century. The film presents everything from an American point of view, but it all has an effect on the whole world and what is said can be imagined anywhere.
First of all, you must not take what it says for granted, a film can't be the most important evidence, you mustn't believe everything just because it's probable. (There are things I don't even want to hear about, for example they can try to prove how much is real from Jesus's life, it won't work because I just don't need my faith to be messed up.) It's simply good to think about the fact that history isn't clear at all, it isn't more certain than the present or the future.
But the general message of the film is very important. We all know that the simple people can't win a thing in a War. They set out to defeat an evil because they're afraid of it. Plus they're afraid of it only because it's something different, they don't know it well, they fear it might attack first. But there is no such thing as “evil”, because in the army of the “enemy” there are also only People. Their skin might be of an other colour, they might have an other religion, an other language and they might seem very strange, scary, but they're just the same some scared people who worry for their families, their habits, their life. And from their point of view the first one seem just as different and scary. And so people fight and die, without understanding what for. Well that couldn't actually be told, that it's all so that a few would get rich. Long, long story.
The conclusion is this: There is always a choice – between Fear and Love. You can choose whether you will be afraid of the person next to you (meaning you will hate them) or you try to accept them... An other conclusion that can be drawn from the film is that you should think very well before you believe anything, think what is the reason you are being told that thing? In fact it would be very good if this film could reach more people somehow, and if they had the patience to watch it until the end without misunderstanding or overreacting and so on. But if they would just think about it a little bit.

lyrics

are we all strangers?
everything's gonna be alright
don't it always seem to go,
that you don't know what you've got, 'till it's gone?
i've been waiting, i'm still waiting
oh, summer wine

(guess the songs :P)