Mi a siker?


Szakmailag: jelen pillanatban számomra az siker, amikor képes vagyok fellépni és kiváló szolgáltatást nyújtani azoknak, akiknek szüksége van rá, az én esetemben ez tolmácsolás, tanítás vagy fordítás.Akkor vagyok leginkább megelégedve, amikor segíthetem a nyelv akadályának átlépését az én népem és... az én népem között (legyen az bármely két vagy több ember aki különböző nyelven beszél). Míg a munkám akkor igazán jutalmazó, amikor azt értékelik... az is annak jele, hogy jól van elvégezve, ha én beleolvadok a háttérbe és a kommunikáció csak folyik akadály nélkül, rajtam keresztül.

Anyagilag akkor érzem magam sikeresnek, mikor van elég jövedelmem, hogy kifizessem a szállást, a számlákat, az eledelt, a közlekedést, kis finomságokat és bármit amit ki akarok próbálni. Úgy érzem szerfelett jól keresek amikor megengedhetem magamnak, hogy kedves ajándékokat adjak azoknak, akiket ismerek. Úgy gondolom anyagilag gyarapszom, mikor ezek után minden hónapban marad pénz amit félretegyek és jótékonyságra fordítsak.

Mint ember akkor érzem beteljesültnek életem, amikor megnyílok és megosztom a tapasztalatokat, munkát, ételt és örömet másokkal. Valóban győzedelmesnek érzem magam amikor az emberek számíthatnak rám és én sem félek rájuk számítani szükség idején. Méltónak érzem magam amikor el tudom képzelni, hogy rám gondolnak mint a buzgalom és az együttérzés egyik példaképe. Úgy gondolom igazán ember vagyok amikor megértésről teszek tanúságot úgy mások, mint saját magam iránt. Békés és magabiztos vagyok amikor elcsendesülhetek. Diadalmasnak érzem magam amikor gyakorolhatom tehetségeimet (zenélés, írás, tánc). Hálás vagyok, hogy van időm finomakat főzni és ragyogó napsütésben biciklizni. Nagyon szerencsés vagyok, hogy van sok kedves, szerető barátom és a családom.


Számodra mit jelent a siker?*

_________________________________
* Ez a bejegyzés annak a megerősítése vagy igenlése amit értékelek és amit néha átélek. Ezek a gondolatok oly békésen teremtek, miután sokat olvastam és hallgattam beszélgetéseket az emberi fejlődésről. Meg kell jegyezzem, hogy a kérdés pontosabban Oprah új műsorában hangzott el, amit kimondottan ajánlok mint egy szórakoztató, könnyen megérthető összefoglalója csodás tanításoknak.

What is success?


Professionally: where I am today, success to me is being able to step up and deliver an excellent service to those who need it, in my case that being interpreting, tutoring or translating.
I am most accomplished when I can facilitate crossing the language gap between my people and... my people (be that any two or more people who speak different languages of the ones I know).
While my work is most rewarding when it is truly appreciated... it is also a sign of it being done well when I fade into the background, because communication is simply flowing, through me, flawlessly.

Financially, I feel prosperous when I have enough resources to pay for rent, bills, food, transport, treats and anything I want to try out. I feel like I'm truly thriving when I can afford giving heart-felt gifts to those I know. Also, I believe that I am being fruitful financially when after all those I have money left over every month to set some aside and give the rest to charity.

As a human being I feel fulfilled when I can open and connect to and share experiences, work, food and joy with others. I truly feel victorious when people can rely upon me and I don't fear relying on them in times of need. I feel worthy when I can imagine being put in the spotlight as an example of dedication and compassion. I believe I am truly human when I practice understanding both towards others and to myself. I am centered and grounded when I become still. I feel triumphant when I can practice my skills of making music, writing and dancing. I am grateful to have time for cooking tasty food and for cycling in shimmering sunny weather. I am most fortunate to have dear, caring friends and family.


What does success mean to you?*


_________________________________
* This entry is an affirmation of what I value, and what at times in my life I experience. These thoughts so soothingly surfaced after lots and lots of reading and listening to audios about human flourishing. I must note that the question was specifically raised at Oprah's new show, which I highly recommend as an entertaining, understandable summary of great teachings.